O SZKOLE    GALERIA ZDJĘĆ    BIP    KONTAKT
MENU
DOKUMENTY SZKOLNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
O SZKOLE
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy zostało założone w 1999 roku,po wprowadzeniu reformy oświaty. Siedziba szkoły mieści się w jednym budynku z Publiczną Szkołą Podstawową. Nasza placówka posiada 8 pracowni przedmiotowych,salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.
Pierwszą dyrektorką szkoły była pani mgr Janina Komander a kadra pedagogiczna liczyła 26 nauczycieli.
Od września 2002 roku na stanowisko dyrektora został powołany mgr Robert Wietrzyk. Za czasów kadencji obecnego dyrektora zostały już zakupione nowe szafki uczniowskie oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak np.: fotograficzny aparat cyfrowy,rzutniki, tablice interaktywne, projektory, sprzęt sportowy,mapy geograficzne,a także wzbogacono księgozbiór w bibliotece.
Szkoła posiada nowoczesna pracownię komputerową oraz multimedialna bibliotekę.
NASZA SZKOŁA
   

     

Copyright by www.d4u.glt.pl