O SZKOLE    GALERIA ZDJĘĆ    BIP    KONTAKT
MENU
DOKUMENTY SZKOLNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
NOWA REFORMA W OŚWIACIE - DARMOWE PODRĘCZNIKI


Informacja dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latacy

List Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskie j w sprawie darmowych podręczników.pdf
Copyright by www.d4u.glt.pl