O SZKOLE    GALERIA ZDJĘĆ    BIP    KONTAKT
MENU
DOKUMENTY SZKOLNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
WYNIKI EGZAMINU GIMNZAJANEGO
ROK 2003 * ROK 2004 * ROK 2005 * ROK 2006 * ROK 2007 * ROK 2008 * ROK 2009 *
ROK 2010 * ROK 2011 * ROK 2012 * ROK 2013 * ROK 2014 * ROK 2015 * ROK 2016 *
ROK 2016
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
GHP
GHH
GMM
GMP
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
68,8
52,1
51,6
55,7
ŚREDNIA
% LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
68,1
52,7
45,3
50,0
WOJEWÓDZ.
66,0
54,3
47,0
49,8

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK
NIEMIECKI
JĘZYK
ANGIELSKI
NP
NR
AP
AR
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
82,1
91,9
68,6
48,1
ŚREDNIA
% LICZBA PUNKTÓW
W GMINIE
70,5
57,8
69,6
48,7
WOJEWÓDZ.
69,6
63,8
65,3
45,7
ROK 2015
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
GHP
GHH
GMM
GMP
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
62,5
64,1
48,6
56,0
ŚREDNIA
% LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
63,4
62,2
46,8
49,9
WOJEWÓDZ.
60,4
62,4
46,7
48,7

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK
NIEMIECKI
JĘZYK
ANGIELSKI
NP
NR
AP
AR
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
77,1
94,1
79,8
60,6
ŚREDNIA
% LICZBA PUNKTÓW
W GMINIE
65,9
65,1
71,7
51,2
WOJEWÓDZ.
68,1
65,7
66,9
47,0
ROK 2014
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
GHP
GHH
GMM
GMP
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
67,3
64,7
48,3
59,7
ŚREDNIA
% LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
68,9
60,4
47,8
52,9
WOJEWÓDZ.
65,9
57,8
45,9
51,1

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK
NIEMIECKI
JĘZYK
ANGIELSKI
NP
NR
AP
AR
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
74,4
91,3
89,7
80,3
ŚREDNIA
% LICZBA PUNKTÓW
W GMINIE
63,7
51,9
75,1
55,6
WOJEWÓDZ.
65,6
59,8
68,1
47,3
ROK 2013
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
GHP
GHH
GMM
GMP
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
59,7
56,1
54,2
63,9
ŚREDNIA
% LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
60,8
56,9
48,5
60,1
WOJEWÓDZ.
59,6
56,3
47,3
58,1

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK
NIEMIECKI
JĘZYK
ANGIELSKI
NP
NR
AP
AR
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
82,5
87,3
81,1
71,5
ŚREDNIA
% LICZBA PUNKTÓW
W GMINIE
66,7
52,4
70,8
55,3
WOJEWÓDZ.
69,4
64,1
58,2
47,3
ROK 2012
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
GHP
GHH
GMM
GMP
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
60,9
56,4
45,4
50,8
ŚREDNIA
% LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
64,3
61,0
47,3
50,6
WOJEWÓDZ.
63,5
59,7
46,7
49,1
ROK 2011

CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
23,4
23,6
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
22,6
23,8
W WOJEWÓDZ.
22,9
24,6
ROK 2010
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
23,9
30,6
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
23,6
31,6
W WOJEWÓDZ.
23,5
30,2
ROK 2009
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
28,3
33,4
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE
25,9
32,7
W WOJEWÓDZ.
25,4
31,2
ROK 2008
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
27,5 31,7
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W WOJEWÓDZTWIE
26,4 29,9
ROK 2007
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
25,0 34,4
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W WOJEWÓDZTWIE
24,9 30,6
ROK 2006
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
22,5 33,8
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W WOJEWÓDZTWIE
23,4 30,3
ROK 2005
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
27,5 35,3
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE 24,7 33,8
W WOJEWÓDZ. 23,6 31,6
ROK 2004
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
25,9 25,2
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE 24,2 26,9
W WOJEWÓDZ. 23,3 26,3
ROK 2003
CZEŚĆ
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
CZEŚĆ
HUMANISTYCZNA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 W BOGACICY
27,7 31,7
ŚREDNIA
LICZBA
PUNKTÓW
W GMINIE 25,6 30,1
W WOJEWÓDZ. 24,2 29,8
Copyright by www.d4u.glt.pl