Biuletyn informacji publicznej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy